Profesjonalny audyt bezpieczeństwa dla Twojej firmy

Sprawdzimy skuteczność środków ochrony w obszarze cyfrowym

Skontaktuj się z nami!

Nowoczesny sprzęt

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy sprzęt i narzędzia wysokiej klasy

Wiedza i doświadczenie

Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa obiektów od ponad 15 lat

Certyfikowani specjaliści

Posiadamy niezbędne szkolenia i certyfikaty zaświadczające nasze umiejętności

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to proces, który pozwala organizacjom na ocenę i weryfikację skuteczności wdrożonych środków ochrony, zarówno w obszarze fizycznym, jak i cyfrowym.

Jest to systematyczne badanie i ocena, w jakim stopniu polityki i procedury bezpieczeństwa w organizacji są skuteczne i zgodne z ustalonymi standardami, przepisami prawnymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi.

Jaki jest cel audytu bezpieczeństwa?

Cel audytu bezpieczeństwa to przede wszystkim identyfikacja słabych punktów, luk oraz potencjalnych zagrożeń, które mogą prowadzić do strat materialnych, utraty danych, naruszenia ciągłości działania biznesu lub zaszkodzić reputacji firmy.

Głównymi celami audytu bezpieczeństwa są:

Identyfikacja słabych
punktów

Audyt pozwala na wykrycie luk w zabezpieczeniach, zarówno w infrastrukturze fizycznej, jak i cyfrowej.

Skuteczność środków
ochrony

Audyt ma na celu sprawdzenie, czy wdrożone procedury i systemy bezpieczeństwa są skuteczne i czy są odpowiednie do poziomu ryzyka.

Optymalizacja
efektywności

Audyt może wskazać obszary, w których możliwe jest zwiększenie efektywności systemów bezpieczeństwa.

Audyt bezpieczeństwa

Korzyści z przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa

Dzięki audytowi bezpieczeństwa firmy są w stanie chronić swoje strategiczne aktywa, poprawiać efektywność operacyjną oraz pozycję rynkową. 

Pomożemy Ci w wyborze idealnego monitoringu.

Zadzwoń do nas!

Wzmocnienie
ochrony

Usunięcie słabych punktów w systemach ochrony znacznie zwiększa odporność organizacji na ataki zewnętrzne i wewnętrzne.

Zgodność
z przepisami

Regularne audyty pozwalają na utrzymanie zgodności z ciągle zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Zgodność
z standardami

Zgodność z normami branżowymi i standardami bezpieczeństwa jest kluczowe dla ochrony firmy i jej wizerunku.

Optymalizacja
kosztów

Audyt może wskazać na nadmiarowe lub nieefektywne wydatki związane z bezpieczeństwem, umożliwiając ich optymalizację.

Dokumentacja
i dowody

Dokumentacja zebrana podczas audytu stanowi cenny materiał dowodowy w przypadku incydentów bezpieczeństwa lub dochodzeń.

Budowanie
zaufania

Regularne audyty budują zaufanie wśród klientów, partnerów i inwestorów, podkreślając wiarygodność i profesjonalizm firmy.

Za naszym doświadczeniem stoją liczby

lat istnienia firmy na lokalnym rynku
0
obiektów wyposażonych w nasze systemy monitorujące
0 +
zainstalowanych kamer, czujników i innych elementów
0 +

Chesz wykonać audyt bezpieczeństwa obiektu?

Skontaktuj się z nami! Dokładnie sprawdzimy i przeanalizujemy
każdy obiekt oraz zaproponujemy rozwiązanie w przypadku wykrycia luk w bezpieczeństwie.

Jak przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa?

Przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa to kompleksowy proces, wymagający dokładnego planowania, analizy i wykonania.

Zazwyczaj podejmujemy te kroki, aby zapewnić skuteczne i wszechstronne przeprowadzenie audytu:

Podczas spotkania chcemy zrozumieć jego specyficzne potrzeby, oczekiwania oraz zakres projektu. W tym czasie określamy cele audytu, omawiamy istniejące systemy bezpieczeństwa i zbieramy niezbędne dokumenty.

Opracowujemy szczegółowy plan audytu, określający zakres prac, metodologię, harmonogram i zasoby potrzebne do przeprowadzenia audytu. Plan ten jest dostosowany do specyfiki i wymagań klienta.

Polega na przeglądzie istniejących dokumentów związanych z bezpieczeństwem, takich jak polityki, procedury, instrukcje, czy raporty z wcześniejszych audytów. Ma to na celu zrozumienie, jak organizacja zarządza bezpieczeństwem i jakie ma podejście do zarządzania ryzykiem.

Na tym etapie przeprowadzane są inspekcje infrastruktury organizacji, w tym systemów IT, sieci, urządzeń, oprogramowania oraz środków zabezpieczenia fizycznego (np. systemów alarmowych, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego). Celem jest ocena, czy techniczne środki zabezpieczające są adekwatne i czy są właściwie konfigurowane i utrzymywane.

W ramach audytu przeprowadzane są różnego rodzaju testy, takie jak testy penetracyjne systemów informatycznych, ocena odporności na ataki zewnętrzne oraz analiza wrażliwości na potencjalne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Audyt bezpieczeństwa obejmuje również weryfikację, czy organizacja przestrzega obowiązujących przepisów prawnych, norm i standardów branżowych dotyczących bezpieczeństwa.

Na koniec audytu przygotowywany jest szczegółowy raport, w którym przedstawione są wyniki. Raport wskazuje obszary wymagające poprawy, a także zawiera konkretne rekomendacje, jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Ręka człowieka przykładająca kciuk do ekranu na którym wyświetla się zamknięta kłódka

Co dalej po audycie?

Po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa, organizacja stoi przed zadaniem wdrożenia zaleceń i usprawnień, które zostały w nim przedstawione.

Ważne jest, aby podejść do zaleceń w sposób systematyczny i metodyczny, traktując bezpieczeństwo jako integralną część strategii organizacyjnej, a nie tylko jako listę zadań do zrealizowania. Taka postawa zapewnia, że działania podjęte po audycie będą miały długotrwały i pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa w organizacji.

 

W Infomech zadbamy i pomożemy Ci nie tylko w przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa. Zadbamy także o wdrożenie odpowiednich usprawnień i modyfikacji w systemach alarmowych oraz monitoringu zgodnie z wynikami audytu.

Zaproponujemy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb i profesjonalnie przeprowadzimy ich montaż.

Działamy lokalnie na terenie trzech województw

Kliknij i sprawdź czy działamy w Twoim mieście!

Ostatnie realizacje

Od małych domów i garaży po duże kompleksy produkcyjne – każdy projekt był dla nas okazją do udowodnienia, że możemy dostarczyć skuteczne i niezawodne rozwiązania monitoringu.

Betonowy słup na którym zamontowano kamerę do monitoringu placu budowy
Kamera ip kompaktowa marki hkvision umieszczona na domu jednorodzinnym

No posts found!

No posts found!

Kontakt

Infomech

Alarmy, Monitoring, Komputery i Obsługa Informatyczna
ul. Okulickiego 95
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-203-76-54

Zadzwoń

660 509 155

Scroll to Top